Kierkegaard

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar dient voorwaarts te worden geleefd”. Kierkegaard, 1813 – 1855