Leven in plaats van overleven
 » Dagtrainingen en workshops

Dagtrainingen en workshops

Dagtraining “de kunst van het schakelen”. Meer genieten en minder stress

Dit is een eendaagse training stresshantering en persoonlijke effectiviteit. Tijdens de training ga je na in welke “versnellingen” (in de metafoor van een auto) je veel verkeert, welke je overslaat en wat je daaraan zou willen veranderen. Tijdens de dag worden concrete oefeningen in het schakelen gedaan en ieder maakt een eigen plan om de kwaliteit van leven en werk te verbeteren.  Meer >>

Dagtraining “grenzen stellen, hoe doe je dat?”

Veel (hoog)gevoelige mensen hebben moeite met “het stellen van grenzen”. Vaak hebben ze afgeleerd om goed te ervaren waar hun grenzen eigenlijk liggen. Of ze vinden dat “ze het niet kunnen maken” om de grens neer te zetten die ze eigenlijk voelen. Of ze stellen wel een grens, maar niemand lijkt zich er aan te storen….  Meer >>

Dagtraining assertief communiceren; evenwicht in communicatie

Voor veel hooggevoelige mensen een herkenbaar probleem: hoe laat je merken wat jij nodig hebt, met respect voor jezelf en met respect voor de ander? De uitersten kennen we maar al te goed: niets zeggen om de lieve vrede te bewaren, of de spanning zo hoog laten oplopen tot een agressieve reactie volgt. In deze dagtraining ga je oefenen en ervaren hoe het anders kan.  Meer >>

Dagtraining persoonlijke kwaliteiten

Erasmus schreef: “de kern van het geluk is diegene willen zijn die je bent”. Dat klinkt simpel, en dat is het in feite ook. Toch is dit juist voor hooggevoelige personen vaak niet zo gemakkelijk. Maar al te vaak hebben zij in hun leven hun neus gestoten, en hebben besloten zich anders voor te doen dan zij zijn. Dit komt niet ten goede van zelfrespect en zelfvertrouwen.  Meer >>

Workshop slimmer energiebeheer: beter werk met minder stress (in company)

Minder vermoeid en meer effectief. Wie wil dat niet? Deelnemers zijn na afloop van deze workshop beter in staat te schakelen, waardoor ze efficiënter met hun energie om kunnen gaan. Meer>>

Workshop “Zin en onzin over (hoog)sensitiviteit” (in company)

Deze interactieve en ervaringsgerichte workshop is bedoeld voor iedereen in de organisatie die geïnteresseerd is in het onderwerp. Wat is hooggevoeligheid eigenlijk, en hoe kun je het herkennen? Hebben gevoelige mensen specifieke kwaliteiten? En wat doe je daar op de werkvloer mee? Wat kunnen lastige kanten zijn? Meer >>