Vraag & antwoord

Wanneer is iemand hooggevoelig?

Hooggevoelige mensen zijn mensen met een gevoeliger zenuwstelsel dan de gemiddelde mens. Hierdoor zijn ze gevoeliger voor indrukken, en hebben een sterkere beleving. Ze nemen vaak subtielere nuances waar dan anderen, worden dieper geraakt en maken zich meer zorgen. Het zijn mensen met “hoge toppen en diepe dalen”, hun leven is zelden saai! Volgens onderzoek (o.a. van Aron) is zo’n 10-20% van de mensen hooggevoelig, mannen even vaak als vrouwen. Een minderheid dus, maar zeker geen uitzondering. Hooggevoelige mensen kom je overal tegen! Mensen zijn soms op zoek naar bevestiging, of ze “wel of niet” hooggevoelig zijn. Een indicatie over je mate van gevoeligheid kan een test zijn.  Ik vind het zinvol om te kijken in welke mate je in hooggevoeligheid herkent, en wat er gebeurt als je vanuit deze bril naar jezelf  kijkt. Het kan je inzicht en soms geruststelling opleveren. En het kan je doen besluiten om uit te vinden wat jouw “gebruiksaanwijzing” is.

Is er een verschil tussen hooggevoelig/hoogsensitief en overgevoelig?

Ja, er is zeker een verschil! Overgevoelig is vaak wat mensen in hun jeugd al te horen kregen: “je bent ook veel te gevoelig”! “Je moet niet zo overgevoelig reageren”! “Je kunt ook nergens tegen!” Overgevoelig is mijns inziens een negatieve aanduiding: je bent “te gevoelig”. Dat kan de omgeving vinden, of  je kunt het zelf vinden.

De term hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit is breder en bevat zowel de positieve als de negatieve aspecten van gevoeligheid. Juist door hun gevoeligheid hebben veel dichters, schrijvers, schilders, componisten de prachtigste werken gemaakt. En door hun “personal touch” leveren hooggevoelige docenten, verpleegkundigen, winkeliers en…noem maar op, juist dat werk dat mensen bijblijft.

Is hooggevoeligheid een ziekte?

Nee, hooggevoeligheid is geen ziekte! Mensen denken dat soms en spreken er soms ook in die termen over. Vragen zich af: “heb ik dat ook”? Of vragen mij een diagnose te stellen.
Hooggevoeligheid is een eigenschap, geen ziekte. Wel is het zo dat veel mensen hun gevoeligheid als een last ervaren, en met lichamelijke of psychische klachten kampen. Ze hebben langere tijd nodig om dingen te verwerken, maar houden daar vaak geen rekening mee. Ze kunnen makkelijk overprikkeld raken, maar hebben vaak geen manieren om dat te beteugelen. Ze verspillen veel energie, of houden energie van anderen vast. 

Vaak kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten geheel of grotendeels verdwijnen als hooggevoeligen hun eigen “gebruiksaanwijzing” beter leren kennen en beter hanteren. Daarnaast kan het belangrijk zijn om oude overtuigingen, “etiketjes” die ooit op je zijn geplakt, te vervangen door nieuwe. Ruimte te creëren voor andere kanten van jezelf. Oude littekens te verzorgen, en beter zorg te dragen voor je eigen kwetsbaarheid. 

Hoe weet ik dat ik last heb van stress?

Dat is een goede vraag. Ons stress-systeem is een complex systeem. Er kan een heel scala van klachten ontstaan, omdat je lichaam ontregeld raakt.Bij stressklachten is er altijd sprake van vermoeidheid. Daarnaast kan er sprake zijn van lichamelijke klachten (slecht slapen, gespannen spieren, maag/darmklachten, steeds vaker een griepje of infectie, hoofdpijn, te hoge bloeddruk), psychische klachten (emotioneler dan anders, prikkelbaar, piekeren) en mentale klachten (concentratieproblemen, verminderd geheugen). Al deze klachten kunnen ook een medische oorzaak hebben, daarom is het goed om te bespreken en testen of er sprake is van roofbouw, of dat er iets anders aan de hand is. Mensen met stressklachten hebben steeds vaker een gevoel van “moeten”, en slepen zich met steeds meer moeite door de dagelijkse verplichtingen heen. Een eerste inschatting om te bepalen of jij roofbouw op jezelf pleegt, kun je krijgen door te kijken in hoeverre je je herkent in de “roofbouw top 10”.

Kan Op Dreef een rol spelen bij de re-integratie van zieke werknemers, die herstellen van een burn-out?

Ja, de re-integratie maakt vaak deel uit van het coachingstraject. De ervaring leert dat dit juist een cruciale periode is. Zonder begeleiding in deze fase maken werknemers en werkgevers/leidinggevenden vaak contraproductieve keuzes in het re-integratieproces. Voor werknemers is het lastig om met nieuw geleerde vaardigheden op het gebied van zelfmanagement “in het diepe” gegooid te worden. Coaching bij de re-integratie is een uitstekend hulpmiddel om deze vaardigheden te verankeren, en terugval te voorkomen. De methode van CSR Expertisecentrum Stress en Veerkracht waar Op Dreef mee werkt, biedt praktische handvatten voor een stapsgewijze re-integratie. Hierbij kunnen ook tips en raadgevingen voor de werkgever/leidinggevende aangereikt worden.

Doet Op Dreef ook outplacement trajecten?

Op Dreef begeleidt regelmatig mensen die afscheid (moeten) nemen van hun werkgever, en een budget meekrijgen dat besteed mag worden aan omscholing, coaching of loopbaanoriëntatie. Vaak betreft het mensen die vast gelopen zijn in hun huidige loopbaan, (deels) omdat zij geen rekening hielden met hun hooggevoeligheid. Ze ervoeren te veel stress en/of te weinig passie in hun werk. Op maat wordt dan een pakket samengesteld. Vaak gaat het om een combinatie van 1 op 1 sessies en naar keuze deelname aan de trainingen die Op Dreef aanbiedt. Op Dreef bemiddelt zelf niet tussen werkgevers en werkzoekende. Wel kan begeleiding geboden worden bij bijvoorbeeld netwerken, oriëntatie in de markt en de voorbereiding van sollicitaties. 

Wat gaat er vooraf aan een coachingstraject?

Voorafgaand aan een coachingstraject maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In zo’n gesprek, van ongeveer een uur, kijken we in de eerste plaats of het “klikt”. We bespreken wat er speelt in je leven, wat veel energie kost en wat jouw vragen zijn. Vervolgens kijken we of dat aansluit bij wat Op Dreef je kan bieden, en  hoe dat vorm zou kunnen krijgen. Het is van belang je tevoren te realiseren  dat je in een coachingstraject zelf aan de slag moet: letterlijk door het maken/doen van ‘huiswerk’, en figuurlijk omdat je bereid moet zijn om kritisch naar jezelf te kijken.
Als dit bij je past, dan ben je mogelijk bij Op Dreef aan het juiste adres. Voor een kennismakingsgesprek vraag ik €40.

Op Dreef of een psycholoog/psychotherapeut?

Het grensgebied tussen coaching, counselling en therapie is moeilijk aan te geven. Voor een effectieve aanpak van veel coachingsvragen is een diepgaande insteek nodig, die soms therapeutische elementen kan bevatten. Ik ben geen psycholoog, maar ben in mijn opleidingen getraind in methoden en technieken om onderliggende belemmeringen/patronen aan te pakken en oude wonden te helen (zie werkvormen en methoden). Voorwaarde is dat mijn cliënten hun eigen proces kunnen “dragen”, en genoeg hebben aan maximaal 1 afspraak per week (een gemiddelde is eens per 2-3 weken).
Veel van mijn cliënten zijn eerder bij een psycholoog of psychotherapeut geweest, maar voelden zich niet echt begrepen. Er “miste” iets. De toevoeging die Op Dreef biedt is in de eerste plaats dat ik weet wat hooggevoeligheid is, en dat dat geen “afwijking” is. 

Wat gebeurt er tijdens een coaching sessie? Zijn we alleen aan het praten, of doen we ook andere dingen?

Meestal combineer ik de gespreksvorm met 1 of enkele ontspannings-, adem- of energetische oefeningen. Dit geeft rust in het gesprek, en tegelijkertijd leer je over lichaamsbewustzijn, energiebeheer, en krijg je handvatten voor het omgaan met hooggevoeligheid. Vaak betreft het oefeningen die ook als “huiswerk” meegegeven worden. Afhankelijk van de coachingsvraag werk ik verder bijvoorbeeld met begeleide visualisaties, waarbij ik je in gedachten meeneem naar een bepaalde situatie. Bij Voice Dialogue zoek je verschillende plekken/stoelen in de coachingsruimte op, om je verschillende kanten te ervaren. En soms zitten we aan tafel om huiswerkopdrachten te bespreken, te werken met een kaartspel of bijvoorbeeld kernkwadranten te maken.

Hoe lang duurt een coachingstraject?

Dat hangt uiteraard af van de vraag. Soms zijn 3 gesprekken voldoende, als je alleen praktische handvatten wil. Bijvoorbeeld voor het omgaan met prikkels, in verband met hooggevoeligheid. Vaak zit er in de vraag ook een psychologische component, dan werken we gemiddeld 8 sessies. Bij burn-out klachten, en uitval van je werk, zijn regelmatig meer sessies nodig. Ik werk dan eerst aan herstel, en een stuk zelfmanagement. Vaak volgt daarna begeleiding bij de reïntegratie, en een verankering van het zelfmanagement.

Wordt de hulp van Op Dreef vergoed door de zorgverzekeraar?

Op Dreef wordt niet vergoed door een zorgverzekering. Ongeveer de helft van de trajecten die ik begeleid wordt vergoed door een werkgever.

Voor particulieren reken ik andere tarieven. Natuurlijk speelt geld een belangrijke rol in  de overweging of je een traject in gaat. Zeker als je het zelf betaalt. Belangrijk is dat je kijkt naar het resultaat dat je wilt bereiken, en wat je daar voor over hebt. Van een investering in coaching heb je jaren plezier, en als het goed is je leven lang.